הסבר על מבחן מחוננים שלב ב

הסבר ודוגמה למבחן מחוננים שלב ב'

שלב ב' של מבחני הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים נערך על ידי מכונים חיצוניים (בשנת הלימודים תש"ף 2019 על ידי מכון קרני). מכונים אלה עורכים את המבחנים בעבור משרד החינוך במרכזי בחינה אזוריים (בניגוד למבחן מחוננים שלב א', שמתקיים בבית הספר במהלך יום הלימודים).

במבחן שלב ב' נבחנים כ-15% מהתלמידים שעברו בהצלחה את מבחן שלב א', או שהפנו להיבחן בהמלצת צוות בית הספר. לתכניות המחוננים הייחודיות של משרד החינוך מתקבלים רק התלמידים שהישגיהם במבחן שלב ב' הגיעו לאחוזון הארצי של כ-97 מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון הנבחן. מדובר במספר קטן מאוד של תלמידים באופן יחסי לכלל שכבת הגיל.

על פי הפרסום הרשמי של משרד החינוך בחוזר המנכ"ל, מבחני שלב ב' יתקיימו בחודשים ינואר-מרס. הזימון האישי למבחן, הכולל את מועדו ואת מיקומו המדויק, יישלח לתלמידים על ידי בית הספר (אם הורי התלמיד/ה חיים בנפרד, על מנהל בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובותיהם של שני ההורים). בית הספר אחראי לוודא שזימון זה התקבל.

לאחר השלמת מבחני שלב ב', בתחילת חודש יוני, יישלחו הודעות להורים של כל הנבחנים בנוגע לקבלה או לאי-קבלה של ילדיהם לתכניות המחוננים. במגזר היהודי תישלחנה ההודעות באמצעות הדואר האלקטרוני, על-פי הכתובות שמופיעות במערכת בית הספר (המנב"סנט). במגזר הלא-יהודי תישלחנה התשובות לבתי הספר, ומנהל בית הספר אחראי להעבירן לכל הורי הנבחנים.

מבחן מחוננים שלב ב' מורכב מהנושאים הבאים:

החלק המילולי (פירושי מילים, השלמת משפטים, יוצא דופן מילולי, ידע והבנה)


פרושי מילים:

בפרק זה יידרשו הילדים להפגין אוצר מילים עשיר. השאלות בפרק זה יכולות להיות בנושא מילים נרדפות, מילים מנוגדות או פירושי מילים.
חשוב מאוד לשים לב על מה נשאלים – מילה נרדפת, מנוגדת או פירושה – ולענות בהתאם לכך.


השלמת משפטים:

נתון משפט עם מילה חסרה או עם כמה מילים חסרות. המשפט לא קשור לסיפור, למשפט שלפניו או למשפט שאחריו. למשפט זה יש התחלה וסוף, ויש לבחור במילה שתשלים את המילה החסרה בצורה הנכונה וההגיונית ביותר.


יוצא דופן מילולי:

תחילה יש למצוא את קבוצת הרוב. יוצא הדופן הוא מי שלא נכלל בתוכה. כלל נוסף הוא שקבוצת הרוב צריכה להיות חיובית, כלומר, עלינו להגדיר מה "כן" משותף לכולם, מלבד לאחד. אותו אחד הוא יוצא הדופן.

לצפיה בסרט וידאו הסבר על יוצא דופן מילולי במבחני המחוננים חצו כאן>>


ידע והבנה:

נושא זה בודק ידע בתחומים מגוונים: ארצות, מדעים, בעלי חיים, כלי נגינה, אישים מפורסמים, היסטוריה, אמנים, ממציאים ועוד נושאים רבים אחרים. יש לבחור בתשובה המדויקת ביותר.


החלק הכמותי (בעיות מילוליות בחשבון)

גורם חשוב ביותר בהצלחה בפתרון בעיות מילוליות בחשבון הוא הבנת הנקרא. כדי לענות בצורה המדויקת ביותר על בעיה מילולית בחשבון, יש לשים לב לכל הרמזים המילוליים, ולאתר מילים- מרמזות פעולה, כמות ושאלה.
אמליץ לכם מאוד לעיין ב"טבלת מילים מרמזות כמות", שנמצאת בלומדת ההכנה למבחני מחוננים שלב ב' שלנו, בכפתור "חשוב לדעת" שבאזור ההדפסה.
חשוב לשים לב שלכל פעולה יכולה להיות גם הפעולה ההפוכה. לדוגמה, אם דני קנה תפוחים, אז לדני יש יותר תפוחים ופחות כסף. לעומת זאת, למוכר יש פחות תפוחים ויותר כסף.


החלק הצורני (צורות בזוגות)

בחלק זה נתון זוג צורות שיש ביניהן קשר מסוים, ומוצג זוג צורות נוסף. לאחר שמזהים את הקשר שבין זוג הצורות הנתון, יש לבחור מהאיור הנוסף את זוג הצורות המבטא את אותו קשר בדיוק.


כל השאלות במבחן המחוננים הן שאלות רב-בררה ("אמריקאיות"). היכולת להשיב על מבחן אמריקאי אינה מובנת מאליה, ולכן חשוב להסביר לילד/ה מהו מבחן מרובה אפשרויות שכזה, וכיצד עונים בדרך של שלילת תשובות.

 

מבחן מחוננים כיתה ב' שלב ב' pdf להדפסה – חינם!

מבחן מחוננים שלב ב'

אודות הפרופסור הלא מפוזר

התלמידים שלנו נהנים מיתרונות לימודיים ורגשיים רבי-משמעות. וגם ממתנה לכל החיים: היכולת ללמוד ולחשוב מתוך אתגר והנאה, ומימוש היכולות והפוטנציאל האישי בצורה הטובה ביותר.

טלפון: 1700-707-377

קידום אתרים - שמוליק דורינבאום