הפרופסור הלא מפוזר - לוגו מלבני
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
אנחנו הגוף הגדול והוותיק ביותר בארץ
שמכין תלמידים למבחני המחוננים ולתוכניות מצויינות במתמטיקה ומדעים
אנחנו הגוף הגדול והוותיק ביותר בארץ
שמכין תלמידים למבחני המחוננים ולתוכניות מצויינות במתמטיקה ומדעים
הפרופסור הלא מפוזר - הכנה למבחני איתור
מחוננים ומבחני קבלה לחטיבות ביניים ותוכניות מצויינות
ענת מנשה ליד הלוח

תקנון האתר ומדיניות הביטולים של הפרופסור הלא מפוזר

עמוד זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני כל המינים במידה שווה.

לשם הרשמה לאתר המשתמש נדרש להזין נתונים מזהים ופרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. אין לספק נתונים שאינם פרטיך האמיתיים והמלאים. אנחנו לא נעביר את פרטיך האישיים לאף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה מראש, למעט במקרים שנדרש על פי החוק או על רקע הליכים משפטיים.

מדיניות הפרטיות באתר ובלומדה שלנו:
הפרטיות של המבקרים באתר ובלומדה שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הכתובה כאן מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.
הפרטים האישיים יישמרו בסודיות מוחלטת לפי מדיניות האבטחה שלנו ועל פי החוק.
יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי על תנועת המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר, ו/או לצורך גביית כספים המגיעים לפרופסור הלא מפוזר בע"מ מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור על חשאיות כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

נוסף על כך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש שהעברת אלינו לצורך העברת מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו ובהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.

יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידיך אינה מחויבת על פי חוק, אולם בלא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, דוגמת שימוש בלומדה.

בעת ההרשמה מסכים ומאשר המשתמש כי לפרופסור הלא מפוזר בע"מ או למי מטעמה עומדת הזכות לשלוח הודעות ועדכונים לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שסיפק המשתמש עם רישומו לאתר, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, בהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.

אנו עשויים להפעיל באתר טכנולוגיה העושה שימוש ב"עוגיות" המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. אפשר להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו. ההסכמה לשימוש שלנו בעוגיות בהתאם לתנאים של מדיניות, מאפשרת לנו להשתמש בעוגיות בכל פעם שאתם מבקרים באתר.

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

 • מידע על המחשב שלכם ומערכת ההפעלה שלו, כתובת ה-IP שלכם, גרסה וסוג הדפדפן שלכם, כתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנתם בהרשמה וכל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.
 • מידע על השימוש שלכם באתר ובלומדה, כניסות לאזורים השונים במערכות שלנו כולל מקור ההפניה, זמן ואורך הביקור באתר ובלומדה, צפיות בעמודים והורדת תכנים.
 • מידע מלא וכולל על השימוש בלומדה, מועדי כניסה, זמן שימוש, מערכת "המורה החכם" שלנו מתעדת את כל מהלך הלמידה בלומדה כולל מבחנים ומענה על שאלות, צפייה בשיעורים, הדפסת חומרים, ציונים וסטטיסטיקות מפולחות.
 • מידע שאתם מזינים בזמן ההרשמה או ביצירת הפרופיל בלומדה שלנו, לדוגמה: שם, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת וכל נתון אחר שהזנתם באתר ו/או בלומדה.
 • מידע בכל הקשור לרכישות שלכם, שירותים בהם אתם עושים שימוש אם בתשלום ואם שלא בתשלום, או תשלומים שאתם מבצעים, הכולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטים מאובטחים כחוק של כרטיס האשראי שלכם.
 • מידע שנכלל בהודעות ומסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני, בווצאפ או בכל מערכת מסרים אחרת, כולל תוכן המסר והמטא דאטה שלו.

 

האתר והלומדות של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ נועדו אך ורק לשימוש אישי של התלמיד הרשום ולא לשימושים מסחריים ו/או סיטונאיים (לרבות שימוש של מורים, מדריכים ומטפלים מכל סוג וכו'), אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב. המשתמש אינו מורשה לערוך שינויים כלשהם באתר, בלומדות או בתוכן האתר והלומדות, החוגים והקורסים, וכן אינו רשאי להעתיק, לצלם, להסריט, להפיץ, להציג, לפרסם, להחליף, להעביר, למסור, למכור ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בלומדות (כולל כל החומרים הכלולים בה), בין בתשלום ובין שלא בתשלום. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש מסחרי ו/או אחר במידע הקיים במאגרי הנתונים של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ שלא בהתאם לתקנון זה. המשתמש רשאי לעשות שימוש אישי (לתלמיד אחד) בלבד בשירותי האתר והלומדות, ואינו רשאי לאפשר לאחרים להשתמש בשירותים ו/או למסור לאחרים את פרטי המינוי שלו (לרבות הסיסמה).
למען הסר ספק, השימוש הוא אישי לתלמיד רשום אחד בלבד ואינו יכול לשמש תלמידים נוספים.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובלומדה שלנו – לרבות השמות והסימנים המסחריים, רשומים ו/או שאינם רשומים, מאמרים, תכנים, טקסטים, שאלונים, מבחנים, חומרי למידה, מידע טכנולוגי, לרבות יישומים, תוכנות ו/או לומדות, קבצים מכל סוג, קודי מחשבים ו/או כל חומר אחר הכלול במערכת – הם של "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ".
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לבצע פעולת לכידה מכל סוג ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או הלומדה, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, בלא קבלת הסכמה מפורשת של "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", בכתב, מראש, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

בכל מקרה, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש על ידיך. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה, צילום או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת, באופן שלא הותר או אושר במפורש ובכתב על ידי "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ". אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהאתר ו/או הלומדה.
למען הסר ספק: חל איסור מוחלט על הצבת תכנים מתוך האתר ו/או הלומדה ו/או השיעורים ו/או המפגשים בתוכנות לשיתוף קבצים מכל סוג, לרבות העברתם לאחר באמצעות דוא"ל, מסרונים ו/או כל אמצעי אחר.

כל הזמנה ו/או הרשמה באתר כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה ו/או הרשמה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל טעות במחיר או בתנאים, סירוב חברות כרטיסי אשראי, חשד שהפרטים המזהים שהוזנו אינם אמיתיים וכו') ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

התנאים בעמוד זה הם תנאים כלליים. תנאי הביטול וההשתתפות בכל פעילות מופיעים בדף הפעילות באתר. בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או דו משמעות לגבי התנאים הספצפיים של פעילות מסוימת – תקבענה ההוראות שבדף המפגש.

מדיניות ביטולים ותנאים כלליים בחוגים, בפעילויות ובלומדה שלנו (להלן המסלולים):
כל ביטול בכל המסלולים (למעט מסלולים שאינם ניתנים לביטול לאחר הרכישה) כרוך בתשלום דמי ביטול כחוק.

התנאים בעמוד זה הנם תנאים כלליים, תנאי הביטול וההשתתפות בכל פעילות מופיעם בדף הפעילות באתר, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי התנאים הספצפיים של פעילות מסויימת תגברנה הוראות בדף המפגש לכל דבר.

במסלול חוג וחוג זום (ZOOM או כל פלטפורמה דומה):
אפשר לבטל השתתפות לאחר סיום התחייבות המינימום לרישום, על ידי הודעה מראש לדוא"ל info@haprofessor.co.il. גם אם הודעתם בעל פה למורה, או באמצעות הטלפון – עליכם לשלוח הודעת דוא"ל לכתובת זו בלבד.
אפשר לבטל את הרישום עד יום לפני המפגש/השיעור השני אליו נרשמתם בעלות של 150 ש"ח. החל מיום אחד לפני המפגש/השיעור השני אליו נרשמתם- אין אפשרות לבטל השתתפות עד לסיום תקופת התחייבות המינימום לרישום.

ביטול ההשתתפות לאחר תקופת ההתחייבות ייכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר חודש שליחת ההודעה. כך לדוגמה, אם שלחתם הודעה על סיום החוג בתאריך 30/10/2022, החל מחודש דצמבר 2022 תופסק השתתפותכם בחוג. אם שלחתם הודעה על סיום החוג בתאריך 01/10/2022, החל מחודש דצמבר 2022 תופסק השתתפותכם בחוג.

על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, במסלולים: היכרות, אורח, מבחן, קורסים וסדנאות או בפעילויות ממוקדות/חד פעמיות, יהיה פרק הזמן לביטול עסקת חוגים, שיעורים וקורסים תוך 14 ימים מיום ההרשמה, ובלבד שהביטול ייעשה שבעה ימי עסקים לפני תחילת החוג/השיעור/הקורס. אין אפשרות לבטל השתתפות לאחר תחילת המסלול/הפעילות.

בחוגים החודשיים התשלום לחוג מתבצע בעבור חודש מלא. חודש מלא יחשב חודש שבו התקיימו לפחות שלושה שיעורים.
במקרה של רישום לחוג לאחר תחילת החוג, התשלום יהיה בעבור חודש מלא, ובתנאי שהתלמיד השתתף לפחות בשלושה שיעורים בחודש ההרשמה.
במקרה של רישום בחודש שנותרו בו פחות משלושה שיעורים, יהיה התלמיד רשאי לקבל הקלטה (במידה שזמינה הקלטה כזו) של שני שיעורים קודמים שהתקיימו בחודש הרישום בלבד.

בכל המסלולים לא יינתן זיכוי כספי או אחר בגין היעדרות ו/או הרשמה מאוחרת ו/או אי-הגעה למפגש אחד או יותר מכל סיבה שהיא.

ההשתתפות בכל פעילויות הזום (ZOOM או כל פלטפורמה דומה) שלנו תיעשה תוך גילוי השם האמיתי של התלמיד, ומצלמה פועלת בצורה רציפה.
אי אפשר להשתתף בשיעור ללא זיהוי וללא מצלמה תקינה ופעילה באופן רצוף לאורך כל הפעילות.
בכל פעילויות הזום שלנו (ZOOM או כל פלטפורמה דומה) מהלך השיעורים מוקלט.

הלומדות שלנו ("הפרופסור און ליין"):
אפשר לבטל את הרישום עד 48 שעות מרגע אישור התשלום, ובתנאי שלא בוצעו כניסה ו/או ניסיון כניסה ללומדה.

הרשות לשימוש בלומדה נרכשת לזמן מוגדר וברצף, ותחילתו היא מיום אישור התשלום אלא אם צויין אחרת בתנאי רכישת המוצר הספציפי. מובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש בעבור התקופה, וכי לא יהיו החזרים כספיים מכל סיבה שהיא, ואף אם לא תנוצל כל תקופת הרשות לשימוש, בכל מקרה לא תהא זכאות להחזר כספי מכל סיבה שהיא.

למען הסר ספק מובהר כי הלומדה שלנו (הן הלומדה המקוונת, הן גרסאות מודפסות והן קבצים אלקטרוניים מכל סוג) ניתנת להקלטה, שעתוק או שכפול ומשכך אינה ברת החזרה לאחר כניסה ראשונית או במסלולי "הדפסה בלבד" ורכישה של חומרים להדפסה, לאחר שהקבצים נשלחו.

בכל מסלולי המינוי המתחדש (לדוגמה "המנוי המתגלגל") יימשך המינוי והחיוב עד לבקשת הלקוח לסיים את המינוי. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי בגין אי-שימוש. הודעה עם בקשה לסיום המינוי יש לשלוח בדוא"ל לכתובת info@haprofessor.co.il או בטופס צור קשר באתר.

הארכת תוקף לומדה לאחר הרכישה:
במסלולים בהם ניתן להאריך את תוקף הלומדה (מוצע בחלק מהמסלולים, יש לבדוק אם קיימת האפשרות לבצע שדרוג בהתאם למסלול אותו רכשתם) אפשרות הארכת תוקף הלומדה לאחר הרכישה ניתנת כל עוד הלומדה בתוקף, ולכל המאוחר עד 14 ימים מסיום תוקף הלומדה.

שינויים ושדרוגים:
במסלול עם אפשרות שדרוג/שינוי/הוספה (מוצע בחלק מהמסלולים, יש לבדוק אם קיימת האפשרות לבצע שדרוג בהתאם למסלול אותו רכשתם) המינוי יהיה תקף מיום קניית הלומדה הראשונה. כלומר, אם רכשתי מינוי לחודש בתאריך 01/01, ובתאריך 20/01 אבקש לשדרג למינוי של 6 חודשים, המינוי יהיה בתוקף עד לתאריך 01/07 (6 חודשים מיום הרישום 01/01), והתשלום על כך יהיה ההפרש בין המחיר ששילמתם למחיר הלומדה המשודרגת ובתוספת דמי טיפול.

האחריות לקיום המבחן, למועדו, לתכניו ועוד נתונה בידי הגוף הבוחן בלבד. אנו מציעים הכנה מדויקת המותאמת למבנה המבחנים ולתוכנם, כפי שנערכו בשנים הקודמות, עם דגש משמעותי על המבחנים שנערכו בשנת הלימודים האחרונה ביותר.
התכנים שאנו מציעים לתרגול מומלצים על ידינו בהתאם למבחני העבר, אולם יחד עם זאת, בחירת סוג הלומדה, תכני התרגול, כיתת הלימוד ועוד – היא שלכם בלבד!

התנאים הנ"ל הם תנאים כלליים. האפשרות לבצע שינויים, שדרוגים, תוספות והארכות היא בהתאם לתוכניות ולהצעות הרכישה למסלולים השונים כפי שמופיע במפורש בדף הרכישה. אין בתנאים הכלליים כאן כדי להעיד אל אפשרות לבצע שינויים כלשהם.

זמינות האתר והלומדות:
זמינות האתר והלומדות תלויה בין היתר בפעילות תקינה של רשת האינטרנט ובשירותיהם של ספקים שונים לרבות ספקי תשתיות, תוכן, סליקה וכיו"ב. הפרופסור הלא מפוזר בע"מ תפעל כמיטב יכולתה לאפשר פעילות תקינה וזמינות גבוהה של האתר, אולם אינה מתחייבת כי האתר והשירותים בחלקם או במלואם יהיו זמינים בכל עת.

מעת לעת עשויות להיות מפורסמות באתר דרישות חומרה ותוכנה מינימליות לשימוש באתר ובלומדות. למרות זאת הפרופסור הלא מפוזר בע"מ אינה מתחייבת שהשימוש בשירות יהיה בלתי נתון להפרעות, זמין בכל זמן, נקי משגיאות, מובטח ומתאים לדרישות המשתמש. כמו כן אינה מתחייבת לתקן כל פגם או ליקוי בשירות.

הפרופסור הלא מפוזר בע"מ רשאית לנתק, להגביל ולהפסיק את אספקת השירותים בכל עת לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של ביטחון לאומי.

הפרופסור הלא מפוזר בע"מ זכאית לשנות כרצונה ומעת לעת את העיצוב, המראה והמבנה של האתר ושל הלומדות, את היקפם ואת זמינותם של השירותים, וכן כל היבט אחר הכרוך בהם, וכל זאת בלא צורך להודיע על כך למשתמש מראש.

הצהרות והתחייבויות המשתמש:
בעת הרישום מתחייב המשתמש לספק נתוני רישום אמיתיים, מדויקים, מעודכנים ומלאים, לשמור על נתוני הרישום, ולעדכנם בהקדם כדי להבטיח כי הם מדויקים, מעודכנים ומלאים.

המשתמש מתחייב לשמור על הביטחון ועל הסודיות של הסיסמה ושל כל מידע אבטחה או גישה אחר המשמש אותו כדי להיכנס לאתר וללומדה.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ כי לא יעשה שימוש לרעה בשירותים של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ לרבות:

 • ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין.
 • חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין.
 • הפצת וירוס ו/או תולעת מחשב.
 • כל שימוש או הפרעה למחשבים אחרים – בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.
 • העברת פרטי חשבונו באתר לאדם אחר כלשהו ללא הסכמתה המוקדמת בכתב של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ.
 • כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים על ידי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ ו/או אחרים.
 • כל שימוש שעלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ" ו/או אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו'.
 • משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים באופן המעורר תלונות מצד המקבלים, או בניגוד לקוד ההתנהגות המקובל ברשת האינטרנט.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ כי ישפה את הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, נושאי משרתה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, שליחיה ונציגיה מיד עם קבלת הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה (ידוע או בלתי ידוע, צפוי או בלתי צפוי), לרבות הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה המשתמש ו/או שנעשה דרכו באתר ו/או בשירותי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ.

ניתוק או הפסקה של השירותים למשתמש:
מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים האחרים של תנאי השימוש, הפרופסור הלא מפוזר בע"מ רשאית לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים למשתמש, וזאת בהתקיים אחד או יותר מהתנאים שלהלן:

 • המשתמש עשה או עושה פעולה או שימוש האסורים לפי תנאי השירות לעיל.
 • המשתמש עשה או עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למתן השירותים לכל גורם שהוא.
 • המשתמש עשה או עושה שימוש באתר או בשירותים באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית.
 • למשתמש (תלמיד או הורה) קיים חוב כספי מכל סוג גם בעבור שרותים אחרים שנרכשו ובכללם חוב של אחד ההורים על משתמש נוסף ו/או אחר (לדוגמה אח/אחות של המשתמש).
 • לדעתה של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ המשתמש עשה או עושה שימוש באתר או בשירותים בחוסר סבירות ו/או שלא בתום לב ו/או ניצול לרעה ו/או פגיעה בשמה הטוב או במוניטין של הפרופסור הלא מפוזר.
 • פעילות הקשורה במישרין או בעקיפין לפצחנים (האקרים) אם בפעולה כנגד הפרופסור הלא מפוזר ו/או כל גורם אחר.
 • המשתמש פגע או פוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני ו/או בקניין הפיזי של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ.
 • מכל סיבה אחרת בהתאם להחלטתה הבלעדית של חברת הפרופסור הלא מפוזר בע"מ לרבות התנהגות לא הולמת, שימוש בשפה פוגענית, איומים ו/או השמצות 

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדית של הפרופסור הלא מפוזר בע"מ כי קיים חשד סביר להתקיימות אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה.

ניתוק המשתמש אינו מחייב הודעה מוקדמת למשתמש ואינו מקנה לו זכות לקבלת פיצוי כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים למשתמש, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה. משתמש אשר ינותק ו/או ייחסם ע"י הפרופסור הלא מפוזר בע"מ לא יהיה רשאי בעתיד להשתמש באתר ו/או במי משירותי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ, אף אם יבקש לפעול תחת פרטים אחרים.

למען הסר ספק – בכל מקרה של ניתוק או הפסקת השרות על ידי הפרופסור הלא מפוזר בע"מ בשל אחד מהתנאים האמורים בסעיף זה המשתמש לא יקבל זיכוי או החזר כספי מכל סוג, והוא מצידו מוותר על כל דרישה להחזר או לזיכוי כספי או אחר.

הגבלת אחריות:
ניתנת לך הרשות להשתמש בלומדה ו/או באתר כמות שהם ("AS IS") בהתאם להחלטת "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש ו/או מגבלות כלשהן ו/או השפעה על המחשב שלך ו/או למידע המופיע ו/או בביצועים, עיכוב בשימוש ו/או לאי-היכולת להשתמש במערכת ו/או להסתמכות על מידע המופיע בלומדה ו/או באתר. השימוש, אפוא, ייעשה באחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי "הפרופסור הלא מפוזר בע"מ", על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם, לא תישא בכל אחריות ביחס לתוכנה, לאמינותה, ליציבותה ולהשפעתה של המערכת על המחשב שלך, וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכל תוצאה, ישירה או עקיפה, שתשפיע עליך, על רכושך או על כל צד שלישי, בשל השימוש בלומדה ו/או באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים ועדכונים בלומדה או באתר ותהא רשאית, אך לא מחויבת, להחיל את השינויים ו/או העדכונים על משתמשים קיימים, אם בתמורה ואם שלא בתמורה. למען הסר ספק אין החברה מחויבת לבצע שינויים ו/או עדכונים כל שהם.

על כל השירותים שלנו (לרבות שיעורים, חוגים, סדנאות, מפגשים וכו') יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים, לרבות מחלוקת בקשר עם השירות או בקשר עם תנאים אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא גם בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני, וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. על אף האמור לעיל, סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מפעם לפעם את התקנות, את תנאי השימוש ואת תנאי הביטול.

הידעת?

הפרופסור בתקשורת

המאמרים של ענת

לומדה מקוונת או דפים להדפסה

הי לכולם, במסגרת ההכנות למבחני האיתור אנו יכולים, בטעות, לחשוב שיש שתי אסכולות הכנה: או לומדת און-ליין, או חוברת להדפסה. אבל אנחנו בפרופסור חושבים שאין "או" "או" אלא גם וגם – ולהלן התמהיל הנכון. לומדה לתרגול מקוון, און-ליין, פונה לילדים באמצעות המדיה המוכרת והאהובה עליהם, המחשב/הטאבלט או הטלפון הנייד. הם

האם אתם מתנגדים להכנה לקראת מבחן האיתור לתלמידים מחוננים?

דנו כבר בעבר בנושא ההכנה למבחן מחוננים. האמת היא שאני רגילה לביקורת על תחום העיסוק שלי, אבל אני כל כך מאמינה בו ובתרומה האדירה שלו לכל ילד מחונן, שאני משמיעה את דעתי באהבה ובגאווה, והודפת את קולות המתנגדים. אבל מכעיס אותי שמי שמתנגד לא באמת מבין למה הוא מתנגד. לא

"מחונן או לא מחונן", זאת השאלה?!

משרד החינוך מציע לתלמידים מחוננים ומצטיינים תכניות העשרה מרתקות ומגוונת. תכניות אלו מעניקות לתלמידים המתקבלים בשעריהם תכנים מאתגרים ומסקרנים וחוויות לימוד איכותית ויוקרתית על ידי מורים שנבחרו בקפידה ועברו הכשרה מקיפה, כאשר סביבת השווים  להם (כלומר, התלמידים האחרים שגם כן התקבלו לתכנית) איכותית ומפרה. בנוסף לכל זה, יחידות צבאיות מובחרות

 

היתרונות שלנו מול האחרים

ותק וניסיון בתחום המחוננים
עובדתית – אנחנו הוותיקים ביותר ומהווים מודל לחיקוי לאחרים. לעבור את המבחן לאחר תרגול איתנו – הכבוד הוא שלנו, והיתרון של ילדכם!
שימו לב! בדקו את הוותק בתחום ילדים מחוננים, ולא בעולם המבוגרים ובתחומים שאינם קשורים לחינוך.
רמז: עד שנת 2012 היינו הגוף היחיד בארץ שהכין לקראת מבחן זה, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת :-)
כמות מדרגים בפייסבוק, וציון
המלצות אמתיות המאומתות לחלוטין על ידי צוקרברג!
מעל 110 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 5 מתוך 5. הציון הגבוה ביותר!
100% שביעות רצון!
כמות מדרגים בגוגל, וציון
המלצות אמתיות המאומתות לחלוטין!
מעל 170 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 4.8 מתוך 5. 97% שביעות רצון!
האם מתקיימים חוגי הכנה?כן! חשיבות חוגי ההכנה היא עצומה לטובת רמת ההלימה של תכני הלומדה עם המבחן. היכולת שלנו לנבא את השאלות ולאמת אותן היא הגבוהה ביותר!
האם יש מבחני הדמיה מלאים להדפסה?
הלומדה שלנו כוללת תרגול online וגם חוברות עבודה מלאות ועשירות בתכנים להדפסה!
כן, יש מבחני הדמיה מלאים להדפסה ישירה מתוך הלומדה. לכל מבחן מצורף מחוון תשובות והסבר תיווך להורים כולל חלוקת זמנים, דגשים מיוחדים ועוד.
למעשה, ללומדה מצורפות חוברות להדפסה. תוכן חוברות אלו אינו מתוך התרגול online, אלא מהווה חומר תרגול נוסף וחדש.
תרגול בחוברת מקוונתתרגול זה מאפשר מענה על כל נושאי המבחן, כאילו הוצגו לילדים בחוברת עבודה online. אפשר "לדפדף" בין השאלות השונות, לשנות תשובה בטרם שליחת המבחן לבדיקה של הפרופסור שלנו, ולקבל חיווי, הסברים ומשוב לאחר סיום והגשת התרגול.
תרגול מדוד בזמן
שליטה מלאה (וקלה ביותר לתפעול) ממסך בקרת הורים על הגדרת הזמן בעת התרגול. ייחודי לנו וחשוב מאד מאד מאד לכם!
מתוך מסך בקרת הורים ניתן להגדיר בכל רגע נתון האם הילד יתרגל מבחן מדוד בזמן לפי שאלה, לפי מבחן או ללא הגבלת זמן בכלל. חשוב לדעת! המבחן מדוד בזמן כאשר לכל פרק יש את הזמן הנתון שלו, ללא יכולת לשאול זמן מפרק אחד לאחר. בנוסף, בחלק מפרקי המבחן יש שאלות מדודות בזמן ולא ניתן לשאול זמן בתוך אותו פרק משאלה לשאלה! תרגול מקדים והתנסות בעבודה מדודה בזמן תואמת מבחן, מהווה יתרון עצום בהתמודדות עם המבחן האמיתי.
כמות השאלות
הגדולה והמקיפה ביותר!
למעלה מ-2,700 שאלות בצרוף הבטחה שלנו! כל השאלות ממוקדות מבחן. לא "ניפחנו" את כמות השאלות במאגר שלנו בתכנים שלא תואמים את המבחן ואת הגיל.
כמות מבחני הבנת הנקרא 47 סיפורים.
שימו לב! כמות הסיפורים שלנו גבוהה פי שניים מזו של כל המתחרים.
מבחן פתיחה
ייחודי לנו!
מתבצע "אבחון" ראשוני חשוב ביותר, לפני חשיפת התרגול השוטף, במטרה לצייד את המורה החכם במידע אודות הילד המתרגל, כמו גם לאפשר לכם ולילד לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי מרחב הידיעות של הילד ונושאים הדורשים תשומת לב מרבית. הציון על המבחן וגם החיווי, ניתנים מיידית ובסיומו אתם מוזמנים להתחיל ולתרגל.
המורה החכם
ייחודי לנו! האמת היא שרצינו לקרוא לו המורה הגאון או המלך של הלומדות… אבל בקשו מאתנו להיות צנועים אז בחרנו במורה החכם. אבל האמינו לנו שהוא הרבה מעבר לזה…
פונקציה מדהימה שמתפקדת כבינה מלאכותית ומסוגלת להתאים את הלמידה באופן אישי לכל תלמיד/ה! באמצעות מבחני דרך (כניסה, אמצע וסיום) ודגימה רציפה של הישגי התלמיד המתרגל. המורה החכם מגיש לו תרגולים מותאמים אישית בהתאם לנושאים הדורשים תשומת לב מרבית, ולכם ההורים המורה החכם נותן המלצות והכוונות שמותאמות לכל תלמיד ותלמיד בנפרד. ייחודי לנו!
המיני סימולטור
ייחודי לנו! לא רק בקורס טייס יש סימולטור :-)
מאפשר לילד המתרגל לענות על מבחני הדמיה online והוא מציג את כל נושאי המבחן ברצף לפי נושאים. ניתן לתרגל את המבחן כחוברת עבודה מקוונת (כלומר, ניתן לשנות תשובה לאחר מענה, לשלוח את המבחן לבדיקה רק בסיומו ולקבל חיווי מיידי ומרוכז, או ניתן לשלוח את המבחן לבדיקה לאחר כל שאלה ולקבל חיווי נקודתי). במסך ההורים עם בחירת כפתור אסטרטגיות תוכלו לקרוא על דרך התרגול הרצויה.
תרגול לפי נושאמאפשר תרגול ממוקד בנושא אחד בלבד לבחירתכם. גם כאן ניתן לתרגל ברצף ולקבל חיווי מידי או חוברת מקוונת, ולקבל חיווי מרוכז לאחר שליחת המבחן כולו אשר מתקבל מיידית עם שליחתו.
מונה שאלות
ייחודי לנו! אין ספק שלהסתכל למציאות בעיניים זה חשוב לתהליך למידה מושלם.
לאורך כל הדרך אתם רואים כמה שאלות יש בלומדה: באופן כללי; כמה מכל נושא; וכמה מכל נושא ו/או מכל הלומדה הילד שלכם כבר ענה.
האם הלומדה שומרת את הטעויות של הילדים למעקב הורים ובקרה?
ייחודי לנו!
כן. אין צורך לצייד את הילד במחברת ולבקש ממנו לרשום כל טעות או דברים שלא ידע. הלומדה שלנו מתעדת ושומרת עבורכם במקום נגיש ונוח, את כל הטעויות, ובדרך זו נותנת לכם כלים מיטביים לבצע תיווך לתהליך הלמידה העצמאי של הילד מול הלומדה. הלומדה מתעדת גם את כל השאלות עליהם הילד ענה נכון בליווי שקופיות הסבר.
אל תוותרו על אפשרות זו. אנו מבטיחים לכם זמן איכות עם הילדים.
וכמובן… אתם כבר יודעים. ייחודי לנו!
האם אפשר לשנות תשובה לאחר מענה, ובכך להשפיע ולשנות את הציון הסופי?
ייחודי לנו!
לא! הלומדה שלנו משקפת לכם נאמנה (ללא יכולת מניפולציה של הילד המתרגל) את איכות וכמות (ציון) העבודה העצמאית של הילד. אין אפשרות לאחר חשיפת התשובה ושקופית ההסבר לשנות את הציון הסופי.
שימו לב לכך והיזהרו!
יתרה מכך, אנו רואים חיסרון באפשרות לחזור לאותו מבחן ולשנותו, ובכך להשפיע על הציונים והסטטיסטיקות הסופיים. מהלך זה פוגע ביכולת שלכם להסיק מסקנות ולעקוב בצורה גרפית ברורה אחר ההתקדמות של הילד ולאתר את נקודות החולשה, ובכך בעצם לבצע תהליך של למידה נכונה.
מי הם אנשי הצוות, והכותבים של הלומדה?
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות הכותבים ואנשי הצוות שלנו!
אנחנו גאים בהם מאד ומודים להם על הזכות שניתנה לנו ליהנות מפרי עטם ומוחם.
שימו לב! אנו מציגים בצורה ברורה מאד את אנשי הצוות שלנו על ניסיונם, נחמדותם, השכלתם ותמונתם. אנו לא מסתפקים בתיאור כללי, כגון: "אנשים מתחום החינוך" (כאילו דה) אנחנו גאים בכותבים ובאנשי הצוות שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולפגוש אותם מסך מול פנים בכפתור "אודותינו".
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות הכותבים ואנשי הצוות שלנו!
האם יש דפי עבודה להדפסה מהלומדה?
הלומדה שלנו כוללת גם תרגולonline וגם חוברות עבודה להדפסה!
כן. בין היתר, אלה מוגשים לילדים בצורה של תשבצים ומשחקי חשיבה, ובדרך זו הופכים את חווית "שינון" אוצר המילים החדש או הידע הכללי למהנה וחווייתי. בנוסף, יש חוברות מלאות להדפסה מתוך הלומדה. תכני החוברות אינו זהה לתרגול online, אלא מהווה תרגול חדש נוסף
האם יש הסברים בלומדה?כן. שקופיות הסבר מושקעות ומפורטות מלוות את כל תהליך הלמידה. שימו לב! שקופיות אלו מוצגות לכם גם במסך הורים עם פירוט תשובות שגויות במטרה לעזור לכם לתווך את הלמידה בצורה המיטבית.
האם הלומדה מנוקדת?בהחלט! מנוקדת וערוכה לעילא ולעילא! יחד עם זאת, הלומדות שלנו לתלמידי כיתות ג' ומעלה אינן מנוקדות בהתאמה לדרישות המבחן עצמו ולאופן ביצועו בפועל.
רישום אוטומטי מיידיכן. שניות בודדות לאחר הרישום תנחת יונת הדואר החביבה במחשבכם עם פרטי הרישום המלאים. אין צורך להתקין/להוריד תוכנה. פשוט להזין שם משתמש וסיסמה, ולתרגל.
החווית משתמש
ייחודי לנו! הלומדה מוגשת כמשחק מחשב עם שלבי משחק!
תפעול ידידותי מותאם לילדים. הלומדה מוגשת כמשחק מחשב עם שלבים. היא צבעונית, נעימה למראה ועם חיזוקים חיוביים רבים. הלומדה שלנו איננה "לומדת מדף" מוכנה או לומדה שעברה שנמוך מעולם המבוגרים, היא נבנתה מהיסוד למטרת הכנה לקראת מבחני האיתור לתלמידים מחוננים.
מספר אפשרויות מענה לאחר כל שאלה
ושוב נודה לתשומת לבכם! אפשרות זו ייחודית אך ורק לנו והיא מעניקה לילדים חווית לימוד מהנה ביותר!
אפשרות אחת או שתיים, לבחירתכם. ניתן לשינוי מתוך הלומדה. אפשרות זו חשובה מאד להעלאת המוטיבציה של הילדים לתרגל. בתחילה נמליץ לכם לאפשר למתרגלים הנחמדים שלכם שני ניסיונות מענה בטרם יקבלו חיווי והסבר, ולאחר מספר תרגולים לשנות לאפשרות אחת, בהתאמה למבחן עצמו. יחד עם זאת, במידה ותבחינו שניסיון מענה אחד גורר תסכול אצל הילד, נמליץ להיות קשובים לו, ולהשאיר שני ניסיונות. הרצון של הילד להיות חלק מהחוויה הוא קריטי להצלחה במבחנים.
לאורך כל הדרך הלומדה מתעדת גם את ניסיון המענה הראשון של הילד, כך שאתם בכל מצב נהנים משיקוף אמין במסך הורים.
האם הממשק מתאים לתרגול מטאבלט, טלפון ומחשב.בהחלט! הלומדה שלנו הותאמה לכל אחד מהממשקים הללו. ניתן לתרגל בארץ, בחו"ל, על הספה בסלון ואפילו במיטה לפני השינה. למעשה, בכל מקום שיש בו חיבור אינטרנטי, וגם יותר ממחשב אחד… אצל סבתא, בצהרון ואפילו בבית של הדודה הנחמדה שתמיד מביאה שוקולדים.
 הפרופסור הלא מפוזר
ותק וניסיון בתחום המחוננים שימו לב! בדקו את הוותק בתחום ילדים מחוננים, ולא בעולם המבוגרים או בכל תחום אחר שלא קשור לחינוך.
רמז: עד שנת 2012 היינו הגוף היחיד בארץ שהכין לקראת מבחן זה, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת :-)
כמות מדרגים בפייסבוק, וציון 110 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 5 מתוך 5. הציון הגבוה ביותר!
100% שביעות רצון!
כמות מדרגים בגוגל, וציון מעל 170 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 4.8 מתוך 5. 97% שביעות רצון!
האם מתקיימים חוגי הכנה? כן. בפריסה ארצית רחבה, מאשדוד בדרום ועד הקריות בצפון. חשיבות חוגי ההכנה היא עצומה לטובת רמת ההלימה של תכני הלומדה עם המבחן. היכולת שלנו לנבא את השאלות ולאמת אותן היא הכי גבוהה שיש!
האם יש מבחני הדמיה מלאים להדפסה? כן, 3 מבחני הדמיה מלאים להדפסה ישירה מתוך הלומדה. כל מבחן הדמיה כולל 3 סיפורים ומבחן מלא בחשבון.
שימו לב! אנו היחידים שמציעים 3 מבחנים מלאים!
כמות מבחני הבנת הנקרא 47 סיפורים.
שימו לב! כמות הסיפורים שלנו גבוהה פי שניים מזו של כל המתחרים.
האם ניתן להדפיס את סיפורי הבנת הנקראכן. אפשרות זו חשובה מאד!
מכיוון שהמבחן בסופו של דבר יתבצע על דף, ומכיוון שתרגול קטע קריאה חדש unseen
על דף, שונה לחלוטין מתרגול מול מחשב, אנו רואים בכך חשיבות עצומה. אנו שוב מדגישים! את כל סיפורי הבנת הנקרא שלנו ניתן להדפיס, ולא רק מתוך מבחני ההדמיה או דפי העבודה. ושוב נודה לתשומת לבכם, אפשרות זו ייחודית אך ורק לנו והיא קריטית ליעילות התרגול המקדים.
כמות המבחנים בחשבון 110 מבחנים.
שימו לב! כמות המבחנים שלנו בחשבון גבוהה פי שלושה מזו של כל המתחרים.
האם הלומדה שומרת את הטעויות של הילדים למעקב הורים ובקרה? כן. אין צורך לצייד את הילד במחברת ולבקש ממנו לרשום כל טעות או דברים שלא ידע. הלומדה שלנו מתעדת ושומרת עבורכם את כל הטעויות, ובדרך זו נותנת לכם כלים מיטביים לבצע תיווך לתהליך הלמידה העצמאי של הילד מול הלומדה.
אל תוותרו על אפשרות זו. אנו מבטיחים לכם זמן איכות עם הילדים.
וכמובן… אתם כבר יודעים. ייחודי לנו!
האם אפשר לשנות תשובה לאחר מענה, ובכך להשפיע ולשנות את הציון הסופי? לא! הלומדה שלנו משקפת לכם נאמנה (ללא יכולת מניפולציה של הילד המתרגל) את איכות וכמות (ציון) העבודה העצמאית של הילד. אין אפשרות לאחר חשיפת התשובה ושקופית ההסבר לשנות את הציון הסופי.
שימו לב לכך והיזהרו!
יתרה מכך, אנו רואים חיסרון באפשרות לחזור לאותו מבחן ולשנותו, ובכך להשפיע על הציונים והסטטיסטיקות הסופיות. מהלך זה פוגע ביכולת שלכם להסיק מסקנות ולעקוב בצורה גרפית ברורה אחר ההתקדמות של הילד ולאתר את נקודות החולשה, ובכך בעצם לבצע תהליך של למידה נכונה.
מי הם אנשי הצוות, והכותבים של הלומדה? שימו לב! אנו מציגים בצורה ברורה מאד את אנשי הצוות שלנו על ניסיונם, נחמדותם, השכלתם ותמונתם. אנו לא מסתפקים בתיאור כללי, כגון: "אנשים מתחום החינוך" (כאילו דה) אנחנו גאים בכותבים ובאנשי הצוות שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולפגוש אותם מסך מול פנים בכפתור "אודותינו".
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות הכותבים שלנו!
האם יש דפי עבודה להדפסה מהלומדה?כן. אלה מוגשים לילדים בצורה של תשבצים ומשחקי חשיבה, ובדרך זו הופכים את חווית "שינון" אוצר המילים החדש או הידע הכללי למהנה וחווייתית.
האם יש הסברים בלומדה? כן, בפרק הבנת הנקרא קיימים הסברים לאסטרטגיות למידה לתחום זה. לחלק הכמותי קיימים הסברים לאחר השאלות הרלוונטיות, כמו גם לאסטרטיות חשיבה ולמידה.
האם הלומדה מנוקדת? כן
רישום אוטומטי מיידיכן. שניות בודדות לאחר הרישום תנחת יונת הדואר החביבה במחשבכם עם פרטי הרישום המלאים. אין צורך להתקין/להוריד תוכנה. פשוט להזין שם משתמש וסיסמה, ולתרגל.
חווית משתמש תפעול ידידותי מותאם לילדים. הלומדה מוגשת כמשחק מחשב עם שלבים. היא צבעונית, נעימה למראה ועם המון חיזוקים חיוביים. הלומדה שלנו איננה "לומדת מדף" מוכנה או לומדה שעברה שנמוך מעולם המבוגרים, היא נבנתה למן היסודות למטרת הכנה לקראת מבחני האיתור לתלמידים מחוננים.
מספר אפשרויות מענה לאחר כל שאלה1 או 2, לבחירתכם. ניתן לשינוי מתוך הלומדה. אפשרות זו חשובה מאד להעלאת המוטיבציה של הילדים לתרגל. בתחילה נמליץ לכם לאפשר למתרגלים הנחמדים שלכם 2 ניסיונות מענה בטרם יקבלו חיווי והסבר, ולאחר מספר תרגולים לשנות לאפשרות אחת, בהתאמה למבחן עצמו. יחד עם זאת, במידה ותבחינו שניסיון מענה אחד גורר תסכול אצל הילד, נמליץ להיות קשובים לו, ולהשאיר 2 ניסיונות. הרצון של הילד להיות חלק מהחוויה, הוא קריטי להצלחה במבחנים.
ושוב נודה לתשומת לבכם, אפשרות זו ייחודית אך ורק לנו והיא מעניקה לילדים חווית לימוד מהנה ביותר!
האם הממשק מתאים לתרגול מטאבלט, טלפון ומחשב. בהחלט! הלומדה שלנו הותאמה לכל אחד מהממשקים הללו. ניתן לתרגל בארץ, בחו"ל, על הספה בסלון ואפילו במיטה לפני השינה. למעשה, בכל מקום שיש בו חיבור אינטרנטי, וגם יותר ממחשב אחד… אצל סבתא, בצהרון ואפילו בבית של הדודה הנחמדה שתמיד מביאה שוקולדים.
 

היתרונות שלנו מול האחרים

ותק וניסיון בתחום המחוננים
עובדתית – אנחנו הוותיקים ביותר ומהווים מודל לחיקוי לאחרים. לעבור את המבחן לאחר תרגול איתנו – הכבוד הוא שלנו, והיתרון של ילדכם!

שימו לב! בדקו את הוותק בתחום ילדים מחוננים, ולא בעולם המבוגרים ובתחומים שאינם קשורים לחינוך.
רמז: עד שנת 2012 היינו הגוף היחיד בארץ שהכין לקראת מבחן זה, ושאף אחד לא יספר לכם אחרת :-)

כמות מדרגים בפייסבוק, וציון
המלצות אמתיות המאומתות לחלוטין על ידי צוקרברג!

מעל 110 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 5 מתוך 5. הציון הגבוה ביותר!
100% שביעות רצון!

כמות מדרגים בגוגל, וציון
המלצות אמתיות המאומתות לחלוטין!

מעל 170 מדרגים מאומתים ואמתיים לחלוטין.
ציון 4.8 מתוך 5. 97% שביעות רצון!

האם מתקיימים חוגי הכנה?

כן. חשיבות חוגי ההכנה היא עצומה לטובת רמת ההלימה של תכני הלומדה עם המבחן. היכולת שלנו לנבא את השאלות ולאמת אותן היא הגבוהה ביותר!

האם יש מבחני הדמיה מלאים להדפסה?
הלומדה שלנו כוללת תרגול online וגם חוברות עבודה מלאות ועשירות בתכנים להדפסה!

כן, יש מבחני הדמיה מלאים להדפסה ישירה מתוך הלומדה. כל מבחן הדמיה להדפסה מכיל למעלה מ-100 שאלות, מחוון תשובות והסבר תיווך להורים כולל חלוקת זמנים, דגשים מיוחדים ועוד.
למעשה, ללומדה מצורפות חוברות להדפסה. תוכן חוברות אלו אינו מתוך התרגול online, אלא מהווה חומר תרגול נוסף וחדש.

תרגול בחוברת מקוונת

תרגול זה מאפשר מענה על כל נושאי המבחן, כאילו הוצגו לילדים בחוברת עבודה online. אפשר "לדפדף" בין השאלות השונות, לשנות תשובה בטרם שליחת המבחן לבדיקה של הפרופסור שלנו, ולקבל חיווי, הסברים ומשוב לאחר סיום והגשת התרגול.

תרגול מדוד בזמן
שליטה מלאה (וקלה ביותר לתפעול) ממסך בקרת הורים על הגדרת הזמן בעת התרגול. ייחודי לנו וחשוב מאד מאד מאד לכם!

מתוך מסך בקרת הורים ניתן להגדיר בכל רגע נתון האם הילד יתרגל מבחן מדוד בזמן לפי שאלה, לפי מבחן או ללא הגבלת זמן בכלל. חשוב לדעת! המבחן מדוד בזמן כאשר לכל פרק יש את הזמן הנתון שלו, ללא יכולת לשאול זמן מפרק אחד לאחר. בנוסף, בחלק מפרקי המבחן יש שאלות מדודות בזמן ולא ניתן לשאול זמן בתוך אותו פרק משאלה לשאלה! תרגול מקדים והתנסות בעבודה מדודה בזמן תואמת מבחן, מהווה יתרון עצום בהתמודדות עם המבחן האמיתי.

כמות השאלות
הגדולה והמקיפה ביותר!

למעלה מ-1,700 שאלות בצרוף הבטחה שלנו! כל השאלות ממוקדות מבחן. לא "ניפחנו" את כמות השאלות במאגר שלנו בתכנים שלא תואמים את המבחן ואת הגיל.

מבחן פתיחה
ייחודי לנו!

מתבצע "אבחון" ראשוני חשוב ביותר, לפני חשיפת התרגול השוטף, במטרה לצייד את המורה החכם במידע אודות הילד המתרגל, כמו גם לאפשר לכם ולילד לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי מרחב הידיעות של הילד ונושאים הדורשים תשומת לב מרבית. הציון על המבחן וגם החיווי, ניתנים מיידית ובסיומו אתם מוזמנים להתחיל ולתרגל.

מבחן אמצע
ייחודי לנו!

בדיוק באמצע התרגול יופיע מבחן דרך נוסף. למבחן האמצע קיימת חשיבות גדולה מאד בהערכת המשך הלמידה ומיקוד לקראת המבחן עצמו.

מבחן סיום
יחודי לנו!

בו נצפה לראות שיפור משמעותי ממבחני הדרך הקודמים, נחייך ונרגיש שיש תמורה בעד האגרה :-) . בנוסף, נוכל לדעת לאיזה נושאים כדאי לתת תשומת לב נוספת.

המורה החכם
ייחודי לנו! האמת היא שרצינו לקרוא לו המורה הגאון או המלך של הלומדות… אבל בקשו מאתנו להיות צנועים אז בחרנו במורה החכם. אבל האמינו לנו שהוא הרבה מעבר לזה…

פונקציה מדהימה שמתפקדת כבינה מלאכותית ומסוגלת להתאים את הלמידה באופן אישי לכל תלמיד/ה! באמצעות מבחני דרך (כניסה, אמצע וסיום) ודגימה רציפה של הישגי התלמיד המתרגל. המורה החכם מגיש לו תרגולים מותאמים אישית בהתאם לנושאים הדורשים תשומת לב מרבית, ולכם ההורים המורה החכם נותן המלצות והכוונות שמותאמות לכל תלמיד ותלמיד בנפרד. ייחודי לנו!

המיני סימולטור
ייחודי לנו! לא רק בקורס טייס יש סימולטור :-)

מאפשר לילד המתרגל לענות על מבחני הדמיה online  והוא מציג את כל נושאי המבחן ברצף לפי נושאים. ניתן לתרגל את המבחן כחוברת עבודה מקוונת (כלומר, ניתן לשנות תשובה לאחר מענה, לשלוח את המבחן לבדיקה רק בסיומו ולקבל חיווי מיידי ומרוכז, או ניתן לשלוח את המבחן לבדיקה לאחר כל שאלה ולקבל חיווי נקודתי). במסך ההורים עם בחירת כפתור אסטרטגיות  תוכלו לקרוא על דרך התרגול הרצויה.

תרגול לפי נושא

מאפשר תרגול ממוקד בנושא אחד בלבד לבחירתכם. גם כאן ניתן לתרגל ברצף ולקבל חיווי מידי או חוברת מקוונת, ולקבל חיווי מרוכז לאחר שליחת המבחן כולו אשר מתקבל מיידית עם שליחתו.

מונה שאלות
ייחודי לנו! אין ספק שלהסתכל למציאות בעיניים זה חשוב לתהליך למידה מושלם.

לאורך כל הדרך אתם רואים כמה שאלות יש בלומדה: באופן כללי; כמה מכל נושא; וכמה מכל נושא ו/או מכל הלומדה הילד שלכם כבר ענה.

האם הלומדה שומרת את הטעויות של הילדים למעקב הורים ובקרה?
ייחודי לנו!

כן. אין צורך לצייד את הילד במחברת ולבקש ממנו לרשום כל טעות או דברים שלא ידע. הלומדה שלנו מתעדת ושומרת עבורכם במקום נגיש ונוח, את כל הטעויות, ובדרך זו נותנת לכם כלים מיטביים לבצע תיווך לתהליך הלמידה העצמאי של הילד מול הלומדה. הלומדה מתעדת גם את כל השאלות עליהם הילד ענה נכון בליווי שקופיות הסבר.
אל תוותרו על אפשרות זו. אנו מבטיחים לכם זמן איכות עם הילדים.
וכמובן… אתם כבר יודעים. ייחודי לנו!

שהאם אפשר לשנות תשובה לאחר מענה, ובכך להשפיע ולשנות את הציון הסופי?
ייחודי לנו!

לא! הלומדה שלנו משקפת לכם נאמנה (ללא יכולת מניפולציה של הילד המתרגל) את איכות וכמות (ציון) העבודה העצמאית של הילד. אין אפשרות לאחר חשיפת התשובה ושקופית ההסבר לשנות את הציון הסופי.
שימו לב לכך והיזהרו!
יתרה מכך, אנו רואים חיסרון באפשרות לחזור לאותו מבחן ולשנותו, ובכך להשפיע על הציונים והסטטיסטיקות הסופיים. מהלך זה פוגע ביכולת שלכם להסיק מסקנות ולעקוב בצורה גרפית ברורה אחר ההתקדמות של הילד ולאתר את נקודות החולשה, ובכך בעצם לבצע תהליך של למידה נכונה.

מי הם אנשי הצוות, והכותבים של הלומדה?
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות הכותבים ואנשי הצוות שלנו!
אנחנו גאים בהם מאד ומודים להם על הזכות שניתנה לנו ליהנות מפרי עטם ומוחם.

שימו לב! אנו מציגים בצורה ברורה מאד את אנשי הצוות שלנו על ניסיונם, נחמדותם, השכלתם ותמונתם. אנו לא מסתפקים בתיאור כללי, כגון: "אנשים מתחום החינוך" (כאילו דה) אנחנו גאים בכותבים ובאנשי הצוות שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולפגוש אותם מסך מול פנים בכפתור "אודותינו".
אנחנו היחידים שמפרסמים את שמות הכותבים ואנשי הצוות שלנו!

האם יש דפי עבודה להדפסה מהלומדה?
הלומדה שלנו כוללת גם תרגולonline וגם חוברות עבודה להדפסה!

כן. בין היתר, אלה מוגשים לילדים בצורה של תשבצים ומשחקי חשיבה, ובדרך זו הופכים את חווית "שינון" אוצר המילים החדש או הידע הכללי למהנה וחווייתי. בנוסף, יש חוברות מלאות להדפסה מתוך הלומדה. תכני החוברות אינו זהה לתרגול online, אלא מהווה תרגול חדש נוסף

האם יש הסברים בלומדה?

כן. שקופיות הסבר מושקעות ומפורטות מלוות את כל תהליך הלמידה. שימו לב! שקופיות אלו מוצגות לכם גם במסך הורים עם פירוט תשובות שגויות במטרה לעזור לכם לתווך את הלמידה בצורה המיטבית.

האם הלומדה מנוקדת?

בהחלט! מנוקדת וערוכה לעילא ולעילא! יחד עם זאת, הלומדות שלנו לתלמידי כיתות ג' ומעלה אינן מנוקדות בהתאמה לדרישות המבחן עצמו ולאופן ביצועו בפועל.

רישום אוטומטי מיידי

כן. שניות בודדות לאחר הרישום תנחת יונת הדואר החביבה במחשבכם עם פרטי הרישום המלאים. אין צורך להתקין/להוריד תוכנה. פשוט להזין שם משתמש וסיסמה, ולתרגל.

החווית משתמש
ייחודי לנו! הלומדה מוגשת כמשחק מחשב עם שלבי משחק!

תפעול ידידותי מותאם לילדים. הלומדה מוגשת כמשחק מחשב עם שלבים. היא צבעונית, נעימה למראה ועם חיזוקים חיוביים רבים. הלומדה שלנו איננה "לומדת מדף" מוכנה או לומדה שעברה שנמוך מעולם המבוגרים, היא נבנתה מהיסוד למטרת הכנה לקראת מבחני האיתור לתלמידים מחוננים.

מספר אפשרויות מענה לאחר כל שאלה
ושוב נודה לתשומת לבכם! אפשרות זו ייחודית אך ורק לנו והיא מעניקה לילדים חווית לימוד מהנה ביותר!

אפשרות אחת או שתיים, לבחירתכם. ניתן לשינוי מתוך הלומדה. אפשרות זו חשובה מאד להעלאת המוטיבציה של הילדים לתרגל. בתחילה נמליץ לכם לאפשר למתרגלים הנחמדים שלכם שני ניסיונות מענה בטרם יקבלו חיווי והסבר, ולאחר מספר תרגולים לשנות לאפשרות אחת, בהתאמה למבחן עצמו. יחד עם זאת, במידה ותבחינו שניסיון מענה אחד גורר תסכול אצל הילד, נמליץ להיות קשובים לו, ולהשאיר שני ניסיונות. הרצון של הילד להיות חלק מהחוויה הוא קריטי להצלחה במבחנים.
לאורך כל הדרך הלומדה מתעדת גם את ניסיון המענה הראשון של הילד, כך שאתם בכל מצב נהנים משיקוף אמין במסך הורים.

האם הממשק מתאים לתרגול מטאבלט, טלפון ומחשב.

בהחלט! הלומדה שלנו הותאמה לכל אחד מהממשקים הללו. ניתן לתרגל בארץ, בחו"ל, על הספה בסלון ואפילו במיטה לפני השינה. למעשה, בכל מקום שיש בו חיבור אינטרנטי, וגם יותר ממחשב אחד… אצל סבתא, בצהרון ואפילו בבית של הדודה הנחמדה שתמיד מביאה שוקולדים.

ניתן לתרגל את השאלות במגוון דרכים: כמבחן ברצף, כמבחן שניתן לדפדף בין השאלות ולשנות את בחירתכם בטרם שליחתו לבדיקה ("חוברת מקוונת"), ניתן לבנות מבחן עצמאי בהתאם לנושאים אותם תרצו לחזק ("אשף המבחנים"), ניתן להיעזר במבחני "המורה החכם" (פונקציה מתקדמת בלומדה שבונה מבחנים בהתאם לניתוח ההישגים של הילד/ה המתרגלים), ב"מיני סימולטור", ועוד.
לשאלה בלומדה יש שקופית הסבר. השאלות נשמרות ומתועדות וניתן לחזור לכל מבחן ולענות עליו כמה פעמים שתרצו, במקביל ניתן תמיד לבחור מבחן חדש!
אין סוף אפשרויות וידע כהכנה למבחני האיתור לתלמידים מחוננים!

דילוג לתוכן