תקנון האתר ומדיניות הביטולים של "הפרופסור הלא מפוזר"

עמוד זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומכוון לבני שני המינים במידה שווה.
לשם הרשמה לאתר המשתמש נדרש להזין נתונים מזהים ופרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד, אין לספק נתונים שאינם פרטיך האמתיים והמלאים. אנו לא נעביר את פרטייך האישיים לאף גורם שלישי מבלי לבקש את הסכמתך המלאה מראש, למעט במקרים שנדרש על פי החוק או הליכים משפטיים.
הפרטים האישיים ישמרו בסודיות מוחלטת לפי מדיניות האבטחה שלנו ועל פי החוק.
יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי על תנועת המשתמשים, הנרשמים ומבקשי המידע באתר.
בנוסף אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש שהעברת אלינו לצורך העברת מסרים אישיים אל המשתמש בהתאם לנתוניו ובהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.
יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידיך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת שימוש בלומדה.
בעת ההרשמה המשתמש מסכים ומאשר כי למפעיל האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון אותם סיפק המשתמש עם רישומו לאתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים, וזאת כל עוד נתוניו האישיים של המשתמש לא יועברו לצד שלישי, ובהתאם לחוק למניעת הפצת דואר זבל.
אנו עשויים להפעיל באתר טכנולוגיה העושה שימוש ב"עוגיות" המאוחסנות על דפדפן האינטרנט שלך. ניתן להגביל את הדפדפן כך שלא יאחסן עוגיות אלו. 

מדיניות ביטולים בחוגים, בפעילויות ובלומדה שלנו:

- במסלול חוג ניתן לבטל השתתפות ע"י הודעה מראש. הביטול ייכנס לתוקף החל מהחודש העוקב למתן ההודעה. שימו לב, תלמידי כיתה ב', ג', ד', ה' יכולים לבטל את השתתפותם עד סוף חודש נובמבר בלבד. לאחר מועד זה לא ניתן לבטל השתתפות עד סוף החוג ולא ינתן זיכוי כספי או אחר.

- במסלול היכרות, במסלול אורח, במסלול מבחן, קורסים, סדנאות ובפעילויות ממוקדות/חד פעמיות: על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, פרק הזמן לביטול עסקת חוגים, שעורים וקורסים: בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול יעשה שבעה ימים עסקים לפני תחילת החוג/ השעור / הקורס.
אין אפשרות לבטל השתתפות לאחר תחילת המסלול/פעילות.

בכל המסלולים- לא ינתן זיכוי כספי או אחר בגין העדרות או אי הגעה למפגש אחד או יותר מכל סיבה.

- לומדת "הפרופסור און ליין": ניתן לבטל את הרכישה עד 48 שעות מרגע אישור התשלום ובתנאי שלא בוצע כניסה ו/או נסיון כניסה ללומדה. הרשות לשימוש בלומדה נרכשת לזמן מוגדר, מובהר בזה כי כל הכספים שישולמו בגין רכישת הרשות לשימוש ישולמו מראש עבור התקופה וכי לא יהיו החזרים של הכספים מכל סיבה שהיא ואף אם לא תנוצל כל תקופת הרשות לשימוש, בכל מקרה לא תהא זכאות להחזר כספי מכל סיבה שהיא.

- מסלולי "הדפסה בלבד" ורכישה של חומרים להדפסה לא ניתן לבטל לאחר שהקבצים נשלחו.

- בכל מסלולי המנוי המתחדש (לדוגמה "המנוי המתגלגל") ימשך המנוי והחיוב עד לבקשה של הלקוח לסיים את המנוי, בכל מקרה לא ינתן החזר כספי בגין אי שומוש, הודעה בקשה לסיום המנוי יש לשלוח בדוא"ל לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטופס צור קשר באתר.


זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובלומדה שלנו לרבות השמות והסימנים המסחריים, רשומים ו/או שאינם רשומים, מאמרים, תכנים, טקסטים, שאלונים, מבחנים, חומרי למידה, מידע טכנולוגי, לרבות יישומים, תוכנות ו/או לומדות, קבצים מכל סוג, קודי מחשבים ו/או כל חומר אחר הכלול במערכת הינם של "הפרופסור הלא מפוזר".
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בכל תוכן ומידע מתוך האתר ו/או הלומדה, לרבות באתר אינטרנט אחר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי של הרוכש, בלא קבלת הסכמה מפורשת של "הפרופסור הלא מפוזר", בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).


בכל מקרה, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים ולמידע שיעשה בהם שימוש על ידך. אין להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכד', שנועדו לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור באופן אוטומטי של מידע ותכנים במערכת, באופן שלא הותר או אושר, במפורש ובכתב על ידי "הפרופסור הלא מפוזר". אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו מידע ותכנים מהאתר ו/או הלומדה.
למען הסר ספק: חל איסור מוחלט על הצבת תכנים מתוך האתר ו/או הלומדה ו/או השעורים ו/או המפגשים, בתוכנות לשיתוף קבצים מכל סוג, לרבות העברתם לאחר באמצעות דוא"ל, מסרונים ו/או כל אמצעי אחר.  


המנוי "המתגלגל" ללומדה שלנו, שינויים ושדרוגים:


- המנוי "המתגלגל" מוצע בחלק הלומדות והמהמסלולים כפי שמופיע בהצעות השונות ובדפי הרישום, מסלול או לומדה שלא ניתנה בהם האפשרות למנוי מתגלגל לא יתאפשר לרכוש מנוי כזה, יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף או להוריד את האפשרות לרכוש מנוי "מתגלגל" במסלולים ו/או הלומדות שלנו.

- ניתן להוסיף "מנוי מתגלגל" ללא דמי טיפול, גם אם לא בחרתם באפשרות זו בעת הרישום.
החיוב יבוצע בהתאם למספר השבועות "המתגלגלים" תוך שמירה על רצף מיום המנוי המקורי בעלות ששבועית לכל שבוע או חלק ממנו.
לדוגמה, אם המנוי המקורי שלי פג תוקף בתאריך 01/01 ובתאריך זה אבקש להוסיף מנוי מתגלגל, אהנה מ-7 ימי שימוש נוספים בלומדה, כלומר מתאריך 02/01 ועד לתאריך 08/01.
אם המנוי שלי פג תוקף בתאריך 01/01 ובתאריך 05/01 אבקש להוסיף 'מנוי מתגלגל', המנוי המתגלגל יחושב מתאריך 01/01 ועד לתאריך 07/01 כולל. כלומר, אהנה מ-3 ימי שימוש נוספים בלומדה. 
לכן, תמיד כדאי להוסיף אפשרות זו מההתחלה ו/או  כל עוד המנוי בתוקף.
מרגע שהמנוי פג תוקף, האפשרות היחידה להוסיף מנוי מתגלגל היא אך ורק בשמירת רצף תקופה מיום המנוי המקורי.

- בכל מצב, זכרו! לידע אותנו במועד על סיום המנוי המתגלגל. הודעה על סיום המנוי ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מועד שליחת ההודעה הוא שקובע.
הקפידו לשלוח בקשת סיום מנוי מתגלגל, כל עוד הוא בתוקף. 
לדוגמה, מנוי מתגלגל מיום שני ליום ראשון העוקב.
זכרו לשלוח לנו בקשת סיום עד ליום ראשון (של השבוע העוקר) בחצות.
במידה והבקשה תגיע לאחר מועד זה, תחוייבו בשבוע נוסף.

- כל שדרוג ו/או שינוי יחויב בדמי טיפול ע"ס 50 ₪, למעט מנוי מתגלגל.
הטיפול במנוי מתגלגל הוא ללא עלות מעבר לתשלום השוטף ע"ס 39 ₪ לשבוע.
שדרוג= מעבר בין למדות: מהלמדה של השבוע, ללמדה של חודש או 6 חודשים,
ומהלמדה של חודש ללמדה של 6 חודשים וכו'.

- בעת שדרוג/שינוי/הוספה: תוקף המנוי יהיה מיום קניית הלומדה הראשונה. כלומר, אם רכשתי מנוי לחודש בתאריך 01/01, ובתאריך 20/01 אבקש לשדרג למנוי של 6 חודשים, המנוי יהיה בתוקף עד לתאריך 01/07 (6 חודשים מיום הרישום 01/01)
והתשלום על כך יהיה 150 ₪ , לפי חישוב של: 50 ₪ דמי טיפול ו-100 ₪ ההפרש בין הלומדות. הלומדה של החודש עולה 250 ₪ והלומדה המורחבת עולה 350 ₪. הגבלת אחריות:

הרשות להשתמש בלומדה ו/או באתר, ניתנים לך לשימוש כמות שהם ("AS IS") בהתאם להחלטת "הפרופסור הלא מפוזר", ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש ו/או מגבלות כל שהן ו/או השפעה על המחשב שלך ו/ או למידע המופיע ו/או בביצועים, עיכוב בשימוש ו/או לאי-היכולת להשתמש במערכת ו/או להסתמכות על מידע המופיע בלומדה ו/או באתר. השימוש, אפוא, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי "הפרופסור הלא מפוזר", על מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתוכנה, אמינותה, יציבותה והשפעתה של המערכת על המחשב שלך וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בלומדה ו/או באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לבצע שינויים ועדכונים בלומדה או באתר ותהה רשאית, אך לא מחויבת, להחיל את השינויים ו/או העדכונים על משתמשים קיימים, אם בתמורה ואם שלא בתמורה, למען הסר ספק אין החברה מחויבת לבצע שינוים ו/או עדכונים כל שהם.

על כל השירותים שלנו (לרבות שעורים, חוגים, סדנאות, מפגשים וכו') יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השירות או בקשר עם תנאים אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא גם בתחום האינטרנט והסחר האלקטרוני וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו. על אף האמור לעיל, סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מפעם לפעם את התקנות, את תנאי השימוש ואת תנאי הביטול.

אודות הפרופסור הלא מפוזר

התלמידים שלנו נהנים מיתרונות לימודיים ורגשיים רבי-משמעות. וגם ממתנה לכל החיים: היכולת ללמוד ולחשוב מתוך אתגר והנאה, ומימוש היכולות והפוטנציאל האישי בצורה הטובה ביותר.

טלפון: 1700-707-377

x