לומדה לכיתות מסלול בחטיבות הביניים מכון קרני ומבחני האגודה לקידום החינוך כיתה ה'

לומדת הכנה למבחני מכון קרני / האגודה לקידום החינוך כיתה ה' Path כיתת מסלול מופ"ת, נחשון, מחשבים, מדעים ועוד… שימו לב! לומדה זו מיועדת רק לבתי ספר שעורכים מבחנים חיצוניים לכיתות מסלול דרך העמותה לקידום הנוער ו/או מכון קרני ולא מבחנים פנימיים. למבחנים פנימיים יש לקנות את הלומדה המותאמת שלנו למבחנים פנימיים או לנבחנים למסלול מחוננים […]

לומדה לכיתות מסלול בחטיבות הביניים מכון קרני ומבחני האגודה לקידום החינוך כיתה ו'

לומדת הכנה למבחני מכון קרני / האגודה לקידום החינוך כיתה ו' Path כיתת מסלול מופ"ת, נחשון, מחשבים, מדעים ועוד… שימו לב! לומדה זו מיועדת רק לבתי ספר שעורכים מבחנים חיצוניים לכיתות מסלול דרך העמותה לקידום הנוער ו/או מכון קרני ולא מבחנים פנימיים. למבחנים פנימיים יש לקנות את הלומדה המותאמת שלנו למבחנים פנימיים או לנבחנים למסלול מחוננים […]

לומדה לכיתות מסלול בחטיבות הביניים מכון קרני ומבחני האגודה לקידום החינוך כיתה ז'

לומדת הכנה למבחני מכון קרני / האגודה לקידום החינוך כיתה ז' Path כיתת מסלול מופ"ת, נחשון, מחשבים, מדעים ועוד… שימו לב! לומדה זו מיועדת רק לבתי ספר שעורכים מבחנים חיצוניים לכיתות מסלול דרך העמותה לקידום הנוער ו/או מכון קרני ולא מבחנים פנימיים. למבחנים פנימיים יש לקנות את הלומדה המותאמת שלנו למבחנים פנימיים או לנבחנים למסלול מחוננים […]